Strategie en uitrol van 3D-printactiviteiten: de start van BMT Additive

Via een joint venture investeerde BMT Group enkele jaren geleden in een start-up die een slimme boormachine ontwikkelde voor de luchtvaartindustrie. De behuizing zou worden vervaardigd uit titanium, en daarvoor werd een ARCAM EBM metaal 3D-printer (zie foto onderaan) aangeschaft. Op die manier zou BMT Group van dichtbij de mogelijkheden van 3D printen leren kennen, om zo hun kennis van verspanende technologie te complementeren. Naar aanleiding van de overcapaciteit van de printer, werd aan Thingit gevraagd een strategie te ontwikkelen om de business development activiteiten voor het 3D-printen te versterken en te realiseren.

Het vooronderzoek

Zoals gebruikelijk bracht Thingit in de eerste fase van het project de waarde van de technologie in kaart, op basis van vijf pijlers: competitief voordeel, techtransfer readiness, unique selling point, internal leverage, en marktpotentieel. Hiervoor werden een grondige concurrentieanalyse, marktanalyse, en een patentonderzoek uitgevoerd, zowel binnen als buiten de aerospace-industrie.

Op basis van statistische patentanalyses werd onderzocht welke materialen gebruikt worden voor 3D-printen, in combinatie met welke 3D-printtechnieken, in welke toepassingsdomeinen, en door welke bedrijven. Een diepte-onderzoek leverde verdere informatie op over de belangrijkste concurrenten, markten, en mogelijk klanten.

De vooropgestelde strategie

Het resultaat van deze eerste fase was een strategische roadmap, op basis waarvan de business development activiteiten uitgerold konden worden. BMT Additive zou zich profileren als total solutions provider, omdat dit het dichtst aanleunt bij het DNA van moederbedrijf BMT Group. Meer specifiek wordt gefocust op het uitbouwen van de business als fully integrated parts supplier from design to delivery. Hierbij worden drie verschillende diensten aangeboden: design to function, design to print, en design to finish. De combinatie van deze drie diensten in één bedrijf is uniek.

De realisatie

Thingit werd ook gevraagd om de validatie en implementatie van de opgestelde roadmap uit te voeren en te leiden. Thingit en BMT kwamen daarbij tot een overeenkomst volgens een gedeeltelijk succes fee model.

Momenteel wordt binnen de vooropgestelde segmenten specifiek gezocht naar onderdelen waarbij 3D-printen een duidelijke toegevoegde waarde heeft, zoals het verminderen van het aantal componenten in een assemblage, of het verlagen van het gewicht.

Door de unieke profilering van BMT Additive is er veel interesse vanuit de maakindustrie, zowel in België als in de omringende landen. Op basis van de klantenfeedback worden marktsegmenten gevalideerd, en worden andere geschrapt.

Op vijf maand tijd werden al 17 projecten bij geïnteresseerde klanten geïdentificeerd en opgezet. Het project loopt nog.