Colruyt Group: koelen met vloeibaar ijs

Colruyt Group bevoorraadt zijn winkels met wat ze noemen ‘gemengd transport’. Dat betekent dat ze zowel droge als gekoelde voeding in één en dezelfde vrachtwagen vervoeren, in afzonderlijk gekoelde karren. Traditioneel gebruikt Colruyt Group droog ijs of eutectische platen voor die koeling, maar daarbij duiken verschillende nadelen op: leverancier-afhankelijkheid, moeilijke controle van koeltemperatuur en duurtijd, onvoldoende gebruikersgemak, een negatieve impact op het milieu, en tenslotte ook de kostprijs.

De warenhuisgroep gaat daarom op zoek naar een volledig nieuw concept, gebaseerd op vloeibaar ijs. Na ruim vijf jaar ontwikkeling neemt Colruyt Group zijn oplossing in gebruik, en worden dagelijks meer dan 6.000 karren met vloeibaar ijs gekoeld. De besparing wordt op vijf miljoen euro per jaar geraamd, en de oplossing heeft een significant positieve impact op de ecologische footprint van de maatschappij.

De aanpak - Thingit

Innovatief en vooruitstrevend zoals altijd, beseft Colruyt Group dat hun concept commerciële mogelijkheden kan hebben. Het beslist om dit business potentieel samen met Thingit te valideren en om te zetten.

Volgens zijn beproefde proces start Thingit met een ‘foto’ van de case: Colruyt Group voerde doorheen de jaren al verschillende kleine en grotere onderzoeken rond dit topic. Alleen al het verzamelen en synthetiseren van deze research levert al verhelderende inzichten op. Die werden uitgebreid met analyses van de technologische assets, de concurrentie, de IP-bescherming en het marktpotentieel. Thingit clustert de mogelijke product-markt combinaties -die via vijf verschillende technieken werden gegenereerd- in zeven verschillende industrietakken.

Het resultaat

Onder andere deze oefening overtuigt het Colruyt Group management van het aanwezige potentieel. Er wordt een cel opgericht, waarin de strategische partner Thingit een uitvoerende business development rol opneemt. De cel krijgt zes maanden de tijd om de slaagkansen van het project met duidelijke resultaten aan te tonen.

In eerste instantie gaat de cel in het buitenland op zoek naar klanten die karren met vloeibaar ijs willen toepassen in een setting waarvan de business waarde al door de Colruyt Group bewezen is. Een lange lijst met potentiële kandidaten reduceren we aan de hand van slimme criteria via deskresearch tot een shortlist van 200 targets. Die worden door onze business developers in korte informatieve contacten gepolst, waardoor we snel zicht krijgen op het potentieel. We vinden zo een aantal concrete leads met interesse, die bereid zijn om samen met ons het concept verder te evalueren.

Maar we stappen ook buiten de comfortzone: we screenen transportsystemen van voeding-producerende bedrijven op mogelijke toepassingen van het nieuwe concept, net zoals gekoelde medische transporten, koeling bij op- en overslagbedrijven, last mile delivery en groothandel.

Hierbij aansluitend onderzoeken we de transfer van de technologie naar sectoren waar geïsoleerde koelkarren niet worden gebruikt: bijvoorbeeld airconditioning, koeling van productieprocessen en koeling van volledige vrachtwagens.

Het project is ongoing, het enthousiasme en het geloof nemen alleen maar toe.

Sum up

Dit concrete dossier is een mooie illustratie van de manier waarop het DNA van Thingit het beste uit de verf komt: we ondersteunen onze klant door het vermoede potentieel van zijn technologie te analyseren, in kaart te brengen en naar de markt te vertalen. De meerwaarde laat zich onmiddellijk zien in de cijfers, maar krijgt bovendien ook een concrete uitwerking en uitrol. Ook in die fase neemt Thingit immers een rol op, en willen we een belanghebbende partner zijn in het volledige businessmodel dat we uitwerken.

Wil je graag meer weten?

Neem contact op