Kwaliteit verbeteren? Verkoop je technologie aan je concurrenten!

Philips ontwikkelde zelf een meetinstrument om kleurenschakeringen op te meten.

In 1996 ontwikkelde Philips met “Matchline“ een nieuwe serie televisieschermen en videorecorders. De componenten kwamen van verschillende fabrikanten en hoewel iedereen dezelfde specificaties opgelegd kreeg, waren toch kleine kleurenschakeringen op te merken. Een kwaliteitscontrole drong zich op.

Er was op dat moment geen enkele meetapparatuur te vinden die de kleurschakeringen in de Matchline goed kon onderscheiden, dus ging Philips aan de slag met een eigen ontwikkeling. Het resultaat was een sferisch meetinstrument dat in één enkele meting het kleurenspectrum van verschillende hoeken kon nameten. Een doorbraak waarmee aan grote snelheid in-line kwaliteitsmetingen konden worden uitgevoerd. De vinding werd de Parousiameter genoemd.

Parousiameter in licentie bij Radiant Imaging, fabrikant van meetinstrumenten

Natuurlijk kon het potentieel van deze uitvinding veel groter worden als niet enkel Philips er van kon genieten. In 2005 kwamen Philips en Radiant Imaging daarom tot een akkoord: onder licentie zou Radiant Imaging het nieuwe inspectiesysteem verder commercialiseren. De vinding werd op die manier beschikbaar gesteld voor het brede publiek, en werd inzetbaar voor tal van toepassingen.

Een goed idee?

Door het meettoestel op de markt te brengen, en het op die manier ook voor concurrenten ter beschikking te stellen, verloor Philips een van zijn competitieve voordelen. Is dat dan wel verstandig?

Het zou natuurlijk kunnen dat Philips clausules heeft ingelast over markten of spelers waaraan Radiant Imaging niet mag verkopen, daar hebben we geen informatie over gevonden. In dit geval lijkt dat echter moeilijk hanteerbaar, en dus weinig realistisch. Maar zelfs zonder enige vorm van exclusiviteit zijn er best wel veel voordelen voor Philips:

  • Ten eerste creëert Philips op deze manier een alternatieve vorm van inkomsten. Zo is hun portefeuille gediversifieerd, en zijn ze minder afhankelijk van de grillen van één markt.
  • Bovendien kan Philips zich terug focussen op waar ze goed in zijn: televisieschermen produceren en distribueren. Het maken en onderhouden van randapparatuur zou er voor kunnen zorgen dat de focus van de werknemers vertroebelt, waardoor de kwaliteit van de kernactiviteiten achteruit gaat.
  • Tenslotte, en dit is misschien wel het belangrijkste voordeel, kopen ze hiermee expertise. Producten moeten steeds verder ontwikkeld en onderhouden te worden. Radiant Imaging heeft de juiste mensen in huis om het product verder te optimaliseren, en er bijvoorbeeld datacaptatie- en beeldverwerkingssoftware aan toe te voegen. Omdat Radiant Imaging zich focust op een wereldwijde markt kunnen ze ook vragen detecteren, en vervolgens producten ontwikkelen die ook op die vragen een antwoord bieden. Radiant ontwikkelde zo een breed gamma aan verbeterde producten, waarvan ook Philips gebruik kan maken, via een back license die onderdeel vormde van de overeenkomst tussen Radiant Imaging en Philips. Een ruggensteun voor een verbeterde en performantere productielijn van televisieschermen.

Het is dus zeker een goed idee om eens out-of-the box te denken.

Bronnen:
http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=22120
http://www.ledsmagazine.com/articles/2005/04/radiant-imaging-and-philips-market-novel-inspection-technology.html
http://resource.npl.co.uk/optical_radiation/ormclub/member/content/jun06/kreysar.pdf