Het valorisatietraject vertrekt bij het onontgonnen potentieel van je bedrijf

Het valorisatietraject vertrekt bij het onontgonnen potentieel van je bedrijf

Het ondubbelzinnige doel van dit traject is meer winst creëren met je intellectueel eigendom. Daarom krijg je van ons niet zomaar een theoretisch framework of een adviesrapport. We engageren ons ook om de theorie om te zetten naar reële meerwaarde voor je onderneming.

Dit traject wordt gepersonaliseerd op maat van jouw specifiek project. Je kan er ook voor kiezen om kleinere gestandaardiseerde processtappen aan ons uit te besteden.

1. Captatie

 • Intellectuele assets oplijsten
 • Prioriteren aan de hand van exploitatiesterktes
 • Bescherming waar nodig bijsturen

Via een objectieve audit krijg je een helder zicht op de intrinsieke waarde en het potentieel van je technologie en IP. Zowel interne als externe factoren worden in beschouwing genomen. Bovendien doen we het nodige als blijkt dat je intellectuele bescherming niet 100% waterdicht is.

 • Intellectuele assets oplijsten
 • Prioriteren aan de hand van exploitatiesterktes
 • Bescherming waar nodig bijsturen

2. Exploratie

Het potentieel dat je bedrijf in huis heeft, wordt afgetoetst aan de wereldwijde patentendatabank om zowel bestaande als nieuwe markten in kaart te brengen. Zo komen ook markten naar de oppervlakte waar je nog niet aan dacht. Daarna worden die markten ook doelgericht geconsulteerd om het business-potentieel te valideren.

Ontdek onze technieken

 • Potentiële markten in kaart brengen
 • Verificatie van de marktnoden
 • Vormgeving van de waardeketen
 • Becijfering van het geheel

3. Strategie

 • Overzicht van de verschillende valorisatiestrategieën
 • Selectie en uitwerking van één business-model
 • Berekening van de vereiste inspanningen, investeringen en  verwachte opbrengsten
 • Opmaak van een gedetailleerd uitrolplan

Je krijgt een volledig uitgewerkt business-model dat de link legt tussen je technologie en alle markten die potentieel vertonen. We nemen daarbij verschillende strategieën in overweging en geven je een klare kijk op de return on investment.

 • Overzicht van de verschillende valorisatiestrategieën
 • Selectie en uitwerking van één business-model
 • Berekening van de vereiste inspanningen, investeringen en  verwachte opbrengsten
 • Opmaak van een gedetailleerd uitrolplan

4. Implementatie

Alles is aanwezig om je technologische waarde te verzilveren. Reken op ons om met de juiste partners rond tafel te zitten, de nodige financiering binnen te halen en je projectplan daadwerkelijk uit voeren. Indien nodig kan beroep gedaan worden op het Fosbury Fund om de nodige investeringen te doen.

Lees meer over het Fosbury Fund

 • Onderhandelingen van samenwerkings- en licentieovereenkomsten
 • Opvolgen van open innovatietrajecten
 • Bewaken van strategische pijlers
 • Vormgeving en verkoop van je productaanbod

We waren enorm onder de indruk van de nauwgezette, gestructureerde en allesomvattende aanpak.

D. Vlerick, CFA, Vlerick Group

Je bedrijf heeft meer in huis dan je denkt

We bekijken samen alle mogelijkheden om meer of nieuwe business te creëren met jouw technologie en IP.

Maak nu een afspraak